Granit we aýna götermek üçin vakuum konkaw sorujy kubogy, aýna sorujy kubok metal tutawaçly vakuum aýna göteriji

Gysga düşündiriş:

Mew elektrik sorujy käse göteriji, plitkalardan we guradyjy enjamdan mebel we uly enjamlara çenli hemme zady götermek, herekete getirmek we ýerleşdirmek üçin niýetlenen doly göçme elektrik vakuum göteriji.
Gymmat bahaly materiallara zeper ýetmek howpuny azaltmak bilen, islendik ýerden diýen ýaly ygtybarly bolup biler, size ýükleri öňkülerinden has çalt we has ygtybarly dolandyrmaga mümkinçilik berer.
Smoothumşak ýa-da gödek mermer, granit we keramiki plitalary götermek üçin niýetlenendir.
-Gurnama batareýasy bilen üpjün edilýär.
- Daşarky gapy üçin amatly sorujy käseler.
- Emdirmek we boşatmak aňsat
-Gorag göteriji gap bilen üpjün edildi
- Tekiz, deň däl, tekiz ýa-da gödek ýer üçin
- Suw we tozan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Göçme elektrik vakuum sorujy kubogy Lifter Maks.Agaç mermer granit aýna kafelini götermek üçin 120 kg ýükläň
Agaç gury diwar granit aýna plitalary aýna göteriji üçin batareýa bilen işleýän vakuum sorujy pad göteriji

Haryt aýratynlyklary

Batareýa

3.7VDC 5000mAh Li-ion

Paneliň ululygy

8 dýuým

Batareýa bilen önümiň sap agramy

2.2kg

Ygtybarly ýüklemek

100kg

Adaty iş wagtydoly zarýadly

16 sag.

Zarýad beriji giriş naprýa .eniýesi

100-240VAC 50 / 60Hz 3.7VDC2A

Zarýad beriş tertibi

C görnüşi

Batareýanyň zarýad beriş wagty

6-8 sag.

Awtomatiki öçürmek bilen

Hawa

Önümiň beýany

Birnäçe minut dowam etmegiň ýerine, batareýa bilen işleýän vakuum sorujy käse, batareýasy doly zarýad alanda 48 sagada çenli emişini saklar.Her 8 dýuýmlyk “E-Grip” iň ýokary gorizontal siňdiriş güýji 100 kg.Gurlan datçik wakuumdaky howa derejesini awtomatiki kesgitlär we siňdiriş güýjüni saklamak üçin awtomatiki işleýär.“E-Grip” batareýasy bilen işleýän vakuum sorujy käse aýna, granit we mermer, keramiki we farfor plitalary, list metal, gury diwar, gaty ýüzler we hatda öý goşlary ýaly gözenek däl materiallary işlemekde ulanylyp bilner.

Amallar

Ilkinji gezek ulanmazdan ozal batareýany doly zarýadlaň.
Zarýad beriş wagty: bir gije ýa-da azyndan 8 sagat.
Birikdirmek üçin:
1) El käsesini kontaktyň üstünde goýuň, wyklýuçateli basyň we çykaryň.“E-Grip” batareýasy howany çykarmak üçin awtomatiki usulda işleýär.Batareýa işlemegini bes edensoň, ulanmaga taýyn.
2) Gurlan datçik güýç ýitgisini awtomatiki kesgitlär we sorujy güýji saklamak üçin awtomatiki işleýär.
Boşatmak üçin:
1) Işletmek / öçürmek
2) Howa goýberiş düwmesini (ýapmak / öçürmek wyklýuçateliniň beýleki tarapynda), käse doly kesilýänçä basyp saklaň.DU CADURYŞ: Ulanylmaýan wagty käsäni aýyryň.

Haryt diagrammasy

asfge

Önümiň görkezilmegi

electric vacuum suction cup lifter
electric vacuum suction cup lifter1
electric vacuum suction cup lifter2

Haryt amaly

微信图片_20220329115054的副本

  • Öňki:
  • Indiki: