Kompaniýa habarlary

  • YG1689 elektrik vakuum sorujy käsäniň ulanylyşy

    Wakuum göterijiler wakuumy götermek mehanizminiň bir bölegi hökmünde öz içine alýan göteriji enjamlaryň görnüşleridir.Uly vakuum pad bilen aşaky çarçuwadan ýa-da uly listleri, rulonlary, tabaklary ýa-da beýleki tekiz ýüzleri almak üçin birnäçe kiçi sorujy käselerden ybarat ...
    Koprak oka
  • YG1689 Elektrik vakuum göteriji hakda

    YG1689 Elektrik vakuum göteriji, ýokary sorujy derejä ýetmek üçin elektrik vakuum nasosyny ulanyp, simsiz sorujy käse göteriji enjamdyr we ony islendik ýere diýen ýaly üpjün edýär.Gödek, gözenekli we hatda çygly ýüzlerde işleýär.Fiksin edilende aýratyn peýdaly ...
    Koprak oka