Habarlar

 • Kafel hünärmenlerinden uly formatly plitkalar we farfor plitalary bilen işlemek haýyş edilýär

  Uly formatly plitkalary gurmak kynmy?On sany uly plitka goýmak has aňsat, sebäbi diňe biraz ölçemeli we ýerleşdirmeli.Beýleki tarapdan kiçi plitkalar, şol bir prosesi ep-esli wagtlap gaýtalamagyňyzy talap edýär.Uly plitkalar ...
  Koprak oka
 • YG1689 elektrik vakuum sorujy käsäniň ulanylyşy

  Wakuum göterijiler wakuumy götermek mehanizminiň bir bölegi hökmünde öz içine alýan göteriji enjamlaryň görnüşleridir.Uly vakuum pad ýa-da uly listleri, rulonlary, tabaklary ýa-da beýleki tekiz ýüzleri almak üçin aşaky çeňňek çarçuwadan ybarat ...
  Koprak oka
 • YG1689 Elektrik vakuum göteriji hakda

  YG1689 Elektrik vakuum göteriji, ýokary sorujy derejä ýetmek üçin elektrik vakuum nasosyny ulanyp, simsiz sorujy käse göteriji enjamdyr we ony islendik ýere diýen ýaly üpjün edýär.Gödek, gözenekli we hatda çygly ýüzlerde işleýär.Fiksin edilende aýratyn peýdaly ...
  Koprak oka