Kafel / daş / aýna göteriji üçin göteriji gural 8inç agyr elektrik tozan sorujy käse

Gysga düşündiriş:

YG1689 biziň täze ösen elektrik vakuum göterijimizdir.“E-Grip” batareýasy bilen işleýän vakuum sorujy käse aýna, granit we mermer, keramiki we farfor plitalary, list metal, gury diwar, gaty ýüzler we hatda öý goşlary ýaly gözenek däl materiallary işlemekde ulanylyp bilner.Uly kuwwatly litiý batareýasy 5000mAh bolan elektrik vakuum sorujy käse göteriji, umumy nasos wakuum sorujy käse bilen deňeşdirilende has ygtybarly we has aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Önümiň ady:

Elektrik vakuum sorujy käse

KuwwatGörnüşi:

Elektrik3.7VDC 5000mAh Li-ion

Reňk:

Custöriteleşdirilen

Iň köp ýüklemek:

12oKG

Ulanylyşy:

aýna, granit we mermer, keramiki we farfor plitalary, list metal, gury diwar, gaty ýüzler we hatda öý goşlary ýaly gözenek däl materiallary işlemek.

Logotip:

Siziň dizaýnyňyz ýaly

Funksiýa

Gurlan datçik wakuumdaky howa derejesini awtomatiki kesgitlär we siňdiriş güýjüni saklamak üçin awtomatiki işleýär.

Gelip çykyşy:

Hangzhou, Hytaý

Göçme batareýa daş vakuum Keramiki kafel aýna üçin göteriji elektrik aýna wakuum göteriji.
Gurluş üçin elektrik vakuum sorujy kubogy 120kg kuwwatly göçme agyr ýük göteriji daş göteriji gural.

Haryt aýratynlyklary

Batareýa

3.7VDC 5000mAh Li-ion

Yzygiderli işlemeýän wagt (doly zarýadly)

48 sag.

Paneliň ululygy

8 dýuým

Batareýa bilen önümiň sap agramy

2.2kg

Ygtybarly ýüklemek

100kg

Adaty iş wagtydoly zarýadly

16 sag.

Zarýad beriji giriş naprýa .eniýesi

100-240VAC 50 / 60Hz 3.7VDC2A

Zarýad beriş tertibi

C görnüşi

Batareýanyň zarýad beriş wagty

6-8 sag.

Awtomatiki öçürmek bilen

Hawa

Önümiň beýany

Birnäçe minut dowam etmegiň ýerine, batareýa bilen işleýän vakuum sorujy käse, batareýasy doly zarýad alanda 48 sagada çenli emişini saklar.Her 8 dýuýmlyk “E-Grip” iň ýokary gorizontal siňdiriş güýji 100 kg.Gurlan datçik wakuumdaky howa derejesini awtomatiki kesgitlär we siňdiriş güýjüni saklamak üçin awtomatiki işleýär.“E-Grip” batareýasy bilen işleýän vakuum sorujy käse aýna, granit we mermer, keramiki we farfor plitalary, list metal, gury diwar, gaty ýüzler we hatda öý goşlary ýaly gözenek däl materiallary işlemekde ulanylyp bilner.

Amallar

Ilkinji gezek ulanmazdan ozal batareýany doly zarýadlaň.
Zarýad beriş wagty: bir gije ýa-da azyndan 8 sagat.
Birikdirmek üçin:
1) El käsesini kontaktyň üstünde goýuň, wyklýuçateli basyň we çykaryň.“E-Grip” batareýasy howany çykarmak üçin awtomatiki usulda işleýär.Batareýa işlemegini bes edensoň, ulanmaga taýyn.
2) Gurlan datçik güýç ýitgisini awtomatiki kesgitlär we sorujy güýji saklamak üçin awtomatiki işleýär.
Boşatmak üçin:
1) Işletmek / öçürmek
2) Howa goýberiş düwmesini (ýapmak / öçürmek wyklýuçateliniň beýleki tarapynda), käse doly kesilýänçä basyp saklaň.DU CADURYŞ: Ulanylmaýan wagty käsäni aýyryň.

Haryt diagrammasy

asfge

Önümiň görkezilmegi

微信图片_20220329115058
tea20220329115048
微信图片_20220329115109
微信图片_20220329115118
微信图片_20220329115121
微信图片_20220421214803
微信图片_20220329115054的副本

  • Öňki:
  • Indiki: