Agyr wezipe iki kubok Wakuum aýna sorujy göteriji, aýna sorujy plitalar goşa alýumin garyndy sorujy kubogy

Gysga düşündiriş:

1- Bir sorujy käsäniň iň ýokary göteriji agramy keseligine 100 kg we dikligine 80 kg.
2-Aýna, uly keramiki plitkalar, laminat pollary, granitleri, aýnalary, agaç pollary we islendik gözenekli däl ýüzleri sazlamak üçin örän amatlydyr;
3- Sorujy käsäni bir zadyň üstünde goýanyňyzda, obýektiň üstü tekiz, arassa, tekiz we gözenekli bolmaly däldir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Awtoulag dişini bejermek Puller sorujy kubogy alýumin garyndy aýna sorujy käse göteriji sorujy
A-garyndy iki dyrnak aýna sorujy, ýokary hilli aýna sorujy, uniwersal aýna kafel göteriji vakuum rezin aýna sorujy

Haryt aýratynlyklary

Haryt ady

Alýumin garyndysy sorujy

amaly

Aýna, mermer, kerpiç maşyn.Şeýle hem aýna, plitkalar, gapylar, penjireler we metal plitalar ýaly uly we agyr zatlary götermek üçin ulanylyp bilner,

material

Alýumin garyndysy + rezin esas

reňk

Sary / gara / kümüş / gyzyl ýa-da müşderi görkezilen

Iň ýokary sorulma

Gorizontal emiş 100kg dik sorulma 80kg

agramy

720g

Sorujy käsäniň diametri

 

Sorujy käsäniň diametri

118mm

bukjasy

24 sany guty

Guty ölçeýji (sm)

77 * 36 * 36

Önümiň beýany

Birnäçe minut dowam etmegiň ýerine, batareýa bilen işleýän vakuum sorujy käse, batareýasy doly zarýad alanda 48 sagada çenli emişini saklar.Her 8 dýuýmlyk “E-Grip” iň ýokary gorizontal siňdiriş güýji 100 kg.Gurlan datçik wakuumdaky howa derejesini awtomatiki kesgitlär we siňdiriş güýjüni saklamak üçin awtomatiki işleýär.“E-Grip” batareýasy bilen işleýän vakuum sorujy käse aýna, granit we mermer, keramiki we farfor plitalary, list metal, gury diwar, gaty ýüzler we hatda öý goşlary ýaly gözenek däl materiallary işlemekde ulanylyp bilner.

Önümiň görkezilmegi

IMG_20220511_151049的副本
IMG_20220511_151630的副本

Haryt amaly

Double Aluminium Suction Cup

  • Öňki:
  • Indiki: