1600mm / 1800mm kafel el bilen itek pyçagy ýokary takyklyk lazer infragyzyl granit pol bilen elde kafel kesiji gural, ile kesiji maşyn el keramiki kafel kesiji

Gysga düşündiriş:

Model: TG-02
Rulmanlaryň sany: 27 / A.
Botplate ini: 1 0 sm
Slaýd kellesi: doly polat
Pyçak materialy: B.
Trackoluň ululygy: 20 * 45mm
Aýak goldawynyň ini: 8 sm
Çüýşe material: doly polat
Pese garşy ýagly küýze: bar
Öň aýaklary: alýumin
Lazer: Bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Kafel kesiji, keramiki kafel kesiji, el bilen kafel kesiji beýleki el gurallary
Professional 800mm 1000mm 1200mm 1800mm el bilen kafel kesiji gural maşyn keramiki kafel kesiji

Üstünlik

1.Bu kafel kesiji el guralynyň çarçuwasy ähli polatdan, ykjam, güýçli we çydamlydyr.Gaty relsler kesmek işini edýär
has takyk we uzak möhletli ulanmak üçin amatly.Süýşmeýän rezin galyň esas.
2. Senagat derejeli lazer infragyzyl takyk ýerleşişini ulanmak
3.Gurallar, çalt gurnama, ýokary netijelilik

Satyş nokady

1. Enjam ýasamak üçin 8 terezisi bilen enjamlaşdyrylandyr
has takyk kesmek
2. Polat tutawajyň dizaýny has çydamly we
iş netijeliligi ep-esli ýokarlanýar
3. Göçürilýän rolik, hereket etmek has aňsat
4. precokary takyklykly podşipnik, has süýşmek
5. Daşary ýurtdan getirilen gaty garyndy pyçak, has uzak hyzmat wagty

Önümiň görkezilmegi

1800M TILE CUTTER
1800M TILE CUTTER
1800M TILE CUTTER

Haryt amaly

1800M TILE CUTTER

  • Öňki:
  • Indiki: